Over HOLOS

HOLOS is een bulletin over complexe ouderenzorg.

Als gevolg van vergrijzing, betere behandelmogelijkheden en overheidsbeleid verblijven steeds meer ouderen met multimorbide problematiek (‘stapeling van ouderdomskwalen’) steeds langer thuis. Een grote uitdaging voor in ’t bijzonder de eerstelijns zorg.

Het gaat om mensen die op de grens van het leven stuiten zonder dat de dood direct nabij is.

Palliatieve zorg, opgevat als bestrijding van (somatische) symptomen in de laatste levensfase, schiet tegenover deze groeiende groep tekort. We moeten toe naar een zorg voor kwetsbare ouderen

  • die in plaats van reactief proactief is;
  • waarin ook het psychische, sociale en spirituele aspect van verval van krachten volop aandacht krijgen;
  • die de kwaliteit van het resterende leven voorop stelt;
  • die mensen helpt zich te verhouden tot hun vergankelijkheid;
  • waarin huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en palliatief specialist nauw samenwerken.

HOLOS bulletin signaleert publicaties en initiatieven die in dit perspectief van belang zijn. We richten ons daarbij in ’t bijzonder op huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en gespecialiseerde verpleegkundigen.

We horen graag wat u als zorgprofessional van ons bulletin vindt. Heeft u wat aan de geboden informatie? En hoe zouden we HOLOS kunnen verbeteren? Graag zien we uw commentaar tegemoet. Klik hier om uw mening te plaatsen.