Colofon

HOLOS verschijnt met steun van E-pal (E magazine over palliatieve zorg), PalHAG (vereniging van kaderartsen palliatieve zorg) en Laego (landelijk netwerk van kaderartsen ouderengeneeskunde).

Redactie: Jaap Schuurmans, Bert Ummelen.

Redactieraad:
Yvonne Engels, uhd tijdige palliatieve zorg
Jeroen Fokke, huisarts (i.r.)
Richard Grol, em. hoogleraar kwaliteit van zorg
Jan Lavrijsen, onderzoeker ouderengeneeskunde
Anja Machielse, buitengewoon hoogleraar ‘Empowerment kwetsbare ouderen’
Charlotte Molenaar, humanistisch geestelijk verzorger
Marcel Olde Rikkert, hoogleraar klinische geriatrie

Kennispartners:
Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde Radboudumc Nijmegen
Leerstoelgroep ‘Goed Oud Worden’ Universiteit voor Humanistiek Utrecht