‘Investeer in kennis om ziekenhuiszorg ouderen te verbeteren’

Ouderen kunnen heel vitaal zijn maar ook kwetsbaar. Deze verschillen maken het lastig de uitkomst van een behandeling in het ziekenhuis te voorspellen. Nieuwe behandelingen zijn bovendien in de regel ontwikkeld door specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten. Wat de uitkomst is in geval van een oudere patiënt met verschillende aandoeningen of bijvoorbeeld geheugenproblemen is niet altijd goed bekend. Bij behandelkeuzen zou ook nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden met zaken die speciaal voor ouderen belangrijk zijn, zoals langer thuis kunnen blijven wonen.

Om de uitkomsten van ziekenhuisbezoek door ouderen te verbeteren moet geïnvesteerd worden in een programmatische, ziekte-overstijgende aanpak van kennisontwikkeling over de zorg voor ouderen. Dat bepleit het signalement ‘Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis’ dat ZonMw en ouderenbond KBO-PCOB in juni presenteerden. In de huidige subsidieprogramma’s is daarvoor volgens het signalement onvoldoende ruimte.

Het signalement, dat samen met senioren is opgesteld, geeft aan wat nodig is om zorg zo in te richten dat situatie en voorkeuren van de oudere patiënt systematisch worden meegenomen in de gezamenlijke keuze voor de beste behandeling.