‘Zorg voor kwetsbare ouderen vergt
holistische benadering’

Hoe zien zorgprofessionals, en vooral zij die zorg bieden aan thuiswonende ouderen, kwetsbaarheid? Daar is maar weinig over bekend. Zo is er ook maar weinig informatie over de mate waarin er binnen diverse zorgdisciplines een gedeelde notie van kwetsbaarheid bestaat. Zo’n door zorgprofessionals gedeeld begrip is nodig om een consistente benadering van kwetsbaarheid te verzekeren en interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken. Dat laatste is een sleutelelement in goede zorg voor kwetsbare ouderen.

J.F. Coker en collega’s onderzochten hoe zorgverleners uit verschillende disciplines tegen kwetsbaarheid aankeken, of zij een gedeelde visie hadden en hoe ze kwetsbaarheid in de praktijk van alledag benaderden.

Ze hielden semigestructureerde interviews met 22 zorgverleners uit zeven disciplines: zorgassistenten, therapieassistenten, psychiatrisch verpleegkundigen, algemeen verpleegkundigen, ergotherapeuten fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Allen waren gerekruteerd uit vier wijkteams in het Britse Cambridgeshire. De interviews werden vervolgens thematisch geanalyseerd.

De deelnemers bleken het erover eens dat kwetsbaarheid een containerbegrip is dat behalve lichamelijke en geestelijke gezondheid, psychologische, sociale, omgevings- en economische factoren omvat en dat die aspecten op elkaar inwerken. Niettemin werd, afhankelijk van het specialisme, de rol van de ene of de andere factor meer beklemtoond.

Volgens de onderzoekers onderstrepen hun bevindingen de noodzaak om verder te kijken dan de biomedische beschrijving van kwetsbaarheid. De interactie tussen de diverse aspecten van het containerbegrip ‘kwetsbaarheid’ verdient nader onderzoek, met name de rol van beïnvloedbare factoren als psychische en sociaaleconomische veerkracht. Duidelijk maakt hun studie volgens Coker e.a. het belang van een holistische en interdisciplinaire benadering bij de zorg voor kwetsbare ouderen. En ten slotte onderstrepen hun bevindingen volgens de onderzoekers de behoefte aan interdisciplinaire training en tools die kunnen helpen een gedeeld begrip en een consistente benadering van kwetsbaarheid binnen en tussen specialismen te bereiken.

J.F. Coker et al, Frailty: an in-depth qualitative study exploring the views of community care staff. BMC Geriatrics (2019) 19.47. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1069-3.

 

1 reactie op “‘Zorg voor kwetsbare ouderen vergt
holistische benadering’

Reacties zijn gesloten.