Uitweg

LEESTIP

‘Uitweg’, het inmiddels welbekende boek van oud-psychiater Boudewijn Chabot over sterven in eigen regie, is opnieuw geactualiseerd en herzien. Het verschijnt binnenkort. Uitweg blijkt als verwijzing naar de nooduitgang van zelfeuthanasie nog altijd een goed gekozen titel.

Het boek bevat de meest recente informatie over de bruikbaarheid en beschikbaarheid van middelen om werkelijk autonoom, zonder bemoeienis van een arts, een waardig levenseinde te bewerkstelligen. Geactualiseerd zijn ook de bijdragen van Bert Keizer en Govert den Hartogh over de misinterpretatie van de wilsverklaring, in feite de wens om die autonomie op voorhand uit handen te geven. Van psychiater Jim van Os is er een kritische bijdrage over de perversiteit van euthanasie als behandeloptie binnen de psychiatrie. Het is één van die beschouwingen die in het Nederlandse debat lang niet altijd op waarde worden geschat en makkelijk worden weggezet met woorden als ‘een beetje de weg kwijt’ (Jacob Kohnstamm 2017).

‘Uitweg’ verscheen voor het eerst in 2010, toen in opzet al bedoeld voor een breed publiek. Belangrijk voor de voorgeschiedenis ervan is het internationaal vermaarde ‘Chabot-arrest’ uit 1993, waarop Chabot in 2017 in Trouw reflecteerde met ‘die hulp bij zelfdoding zou ik nu niet meer doen’. Hij herzag al veel langer zijn rol als arts met zijn cum laude promotie bij socioloog Abraham de Swaan op onderzoek naar ‘zelfeuthanasie’ met dodelijke medicijnen of door versterven: bewust stoppen met eten en drinken. Zelfeuthanasie heeft meer gemeen met euthanasie door een arts dan met zelfdoding in eenzaamheid, is de kernboodschap.

‘Uitweg’ is ook goed gekozen als titel als het gaat om een uitweg voor artsen. Een uitweg uit de emotionele druk van ‘Dokter u moet mij helpen’. Laat je niet leiden, wel gidsen, is een krachtig credo dat in ‘Uitweg’ wordt uitgewerkt als empowerment voor alle betrokkenen.(J.S.)

Zie voor de website van Boudewijn Chabot: eenwaardiglevenseinde.nl.