Onderzoek ‘voltooid leven’ van start

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar omvang en omstandigheden van mensen die hun leven als voltooid beschouwen maar voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde.

Opdrachtgever is VWS. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw. In 2016 stelde de commissie Schnabel dat de huidige wetgeving in veel gevallen ruimte biedt voor hulp bij zelfdoding. Ook een stapeling van ouderdomsklachten kan een medische grondslag zijn voor euthanasie.

De commissie oordeelde daarom dat de groep mensen die buiten de reikwijdte van de wet valt waarschijnlijk klein is. Het kabinet laat nu onderzoek doen naar omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de door de commissie Schnabel genoemde ruime interpretatie en toepassing van de euthanasiewetgeving onvoldoende soelaas biedt in de ogen van betrokkenen. Daarnaast worden omvang en omstandigheden onderzocht van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en als gevolg daarvan een persisterende stervenswens hebben, maar nog niet klaar zijn om daar actief vervolg aan te geven.

In het onderzoek worden 20.000 burgers van 55 jaar en ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal er diepgravend kwalitatief onderzoek plaatsvinden. Ook wordt vragenlijst- en dossieronderzoek verricht onder huisartsen. Het onderzoek loopt tot eind dit jaar.

Meer informatie op de website van ZonMw.