… en voor herstel van geriatrische depressie

Geriatrische depressie is een veel voorkomende, uitputtende aandoening. Nu de wereldbevolking snel veroudert is het van groot belang om sociodemografische, cognitieve en klinische kenmerken te identificeren die een slecht beloop voorspellen. Uit onderzoek is bekend dat geriatrische depressie een slechtere prognose heeft dan depressie op jeugdiger leeftijd: een lager herstelpercentage en vaker recidief na behandeling met antidepressiva.

Amerikaanse onderzoekers vroegen zich af of de mate van veerkracht die men zelf opgeeft ouderen met een gunstiger prognose kan identificeren. Zij onderzochten het nut van vier factoren van veerkracht (flinkheid, actief copende zelfwerkzaamheid, accomoderend copende zelfwerkzaamheid en spiritualiteit), voor het voorspellen van de respons op behandeling en recidief. Het betrof een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, waarbij 143 zestigplussers met MDD (major depressive disorder) gedurende zestien weken methylfenidaat, citalopram of een combinatie van beide medicijnen gebruikten.

Deelnemers aan het onderzoek die opgaven over een grotere veerkracht te beschikken bleken vaker verbetering van hun klachten of het verdwijnen daarvan te ervaren. Een uitkomst die consistent is met het concept van veerkracht als ‘het vermogen om zich aan te passen aan en te herstellen van stress’.

Om blijvend herstel van geriatrische depressie te bevorderen zal toekomstig onderzoek zich moeten richten op de mogelijkheden veerkracht te trainen, en in ’t bijzonder van interventies om accomoderende coping te verbeteren, schrijven de onderzoekers.

Zij vonden geen verband tussen sociodemografische factoren (leeftijd, sekse, ras, opleidingsniveau) of cognitieve prestaties en depressieve symptomen na behandeling.

Kelsey T. Laird et al., Resilience predicts remission in antidepressant treatment of geriatric depression. Int J Geriatr Psychiatry. 2018;33:1596–1603. https://doi.org/10.1002/gps.4953