Verband gevonden tussen dementie en luchtverontreiniging

Er is verband tussen het voorkomen van dementie en luchtvervuiling in woonwijken. Dat concluderen Britse wetenschappers. Zij voerden aan de hand van gegevens van 75 huisartsenpraktijken in Groot Londen een retrospectieve cohort studie uit. Betrokken bij het onderzoek waren 130.978 volwassenen in de leeftijd van 50 tot 79 jaar die op 1 januari 2004 geregistreerd stonden bij deze praktijken en geen geschiedenis hadden van dementie of verpleeghuiszorg.

Primaire en secundaire uitkomstmaten betroffen een eerste diagnose van dementie, zo mogelijk gespecificeerd als Alzheimer en vasculaire dementie, in de periode 2005 tot 2013; de gemiddelde concentratie van stikstofdioxide, fijnstof en ozon gedurende 2004; verkeersdichtheid, afstand tot de belangrijkste verkeersweg en nachtelijke geluidsvolumes. De maten van blootstelling werden anoniem via postcodes gelinkt aan klinische gegevens. Hazard ratio’s van Cox modellen werden aangepast voor leeftijd, geslacht, etniciteit, roken en BMI, en verder nog voor achterstand en comorbiditeit.

Van alle deelnemers kregen 2181 personen (1,7%) de diagnose dementie (39% Alzheimer, 29% vasculaire dementie). Er werd een positieve relatie gevonden tussen dementie en blootstelling aan stikstofdioxide en fijnstof, niet aan ozon. Volwassenen in gebieden met de hoogste stikstofdioxide concentraties hadden een significant grotere kans op dementie dan die in gebieden met de laagste concentraties. Het risico van dementie nam eveneens significant toe bij blootstelling aan hoge concentraties fijnstof, in ’t bijzonder met verkeer als bron, en nachtelijk lawaai. Risicovergroting door blootstelling aan nachtelijk lawaai bleek echter statistisch niet significant. De gevonden relaties waren consistenter voor Alzheimer dan voor vasculaire dementie.

De onderzoekers stellen bewijs te hebben gevonden dat er verband is tussen de luchtverontreiniging in een woongebied en gediagnosticeerd worden met dementie, een verband dat niet door bekende verstorende variabelen verklaard wordt.

I.M. Carey et al., Are noise and air pollution related to the incidence of dementia? A cohort study in London, England. BMJ Open 2018;8:e022404. doi:10.1136/bmjopen-2018-022404.