Raad van Ouderen opgericht

Afgelopen maand is de Raad van Ouderen opgericht. De raad bestaat uit elf betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. Hoofddoel is om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder het ministerie van VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad wordt ondersteund door een coördinator ouderenparticipatie van BeterOud en is bereikbaar per e-mail: rvo@beteroud.nl.