Meeste bejaarden willen wel met arts praten over levensverwachting

De meeste mensen op hoge leeftijd willen best met hun arts praten over hun levensverwachting. Om medische redenen, maar ook om hun toekomst nog een beetje te kunnen plannen. Maar net zoveel bejaarden geloven niet dat hun arts in staat is hun levensverwachting goed in te schatten.

Amerikaanse onderzoekers vroegen 116 gezonde en goed opgeleide ouderen wat ze ervan zouden vinden als hun vaste arts met hen over hun levensverwachting zou praten en ook of ze dachten dat hij dat betrouwbaar kon. Twee derde was ouder dan 85. Maar 34% van hen kende hun arts langer dan vijf jaar.

De deelnemers bleken drie redenen te hebben om aan de juistheid van het oordeel de dokter te twijfelen: eigen ervaring (mijn zus werd ook veel ouder dan de dokter dacht), gebrek aan kennis in de geneeskunde (het leven is te complex) en onzekerheid (ik kan ook morgen een ongeluk krijgen).

Niettemin willen de meesten wel dat de dokter praat over hoe lang het leven wellicht nog duurt, ook als hij/zij dat volgens hen niet goed kan inschatten.

Tegelijk blijkt ook een aanzienlijk deel van de ouderen niet met de arts over dit onderwerp te willen praten. Deels uit angst, deels omdat ze het niet zinnig vinden zolang ze nog gezond zijn en ook omdat ze hun leven niet kunnen plannen op basis van een gokje.

E. Kistler et al. Older adults’ beliefs about physician-estimated life expectancy: a cross-sectional survey. BMC Family Practice 2006;7:9. DOI:10.1186/1471-2296-7-9.