Leidraad LHV over zorg in kleinschalige woongemeenschappen

Huisartsen trekken aan de bel omdat de medische zorg in de steeds populairdere kleinschalige woonzorginstellingen op hun bord terecht komt, terwijl de complexiteit ervan de huisartsenzorg overstijgt en randvoorwaarden niet zijn geregeld. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is nu met een leidraad gekomen.

Vaak gaat het bij bewoners van de kleinschalige woonzorggemeenschappen om ouderen met dementie of gedragsproblemen, patiënten die vroeger op de psychogeriatrische van het verpleeghuis verbleven. Volgens de huisartsen zijn wonen en welzijn er goed geregeld, maar schiet de zorg er veelal bij in. Doordat de beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde slecht of zelfs helemaal niet is geregeld, komt de verantwoordelijkheid voor de medische zorg volledig bij de huisarts terecht.

Al in maart waarschuwden LHV en Verenso, wetenschappelijke vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, de Tweede Kamer dat patiënten noodzakelijke zorg mislopen. In de tussentijd blijkt er weinig veranderd.

De leidraad Medische zorg voor ouderen in (kleinschalige) woonzorginstellingen staat huisartsen bij in de discussie over het leveren van zorg en helpt hen bij het maken van realistische afspraken met kleinschalige woonzorginstellingen.