Kwaliteit sterfbed in verpleeghuis niet optimaal

In Europa sterven veel mensen in verpleeghuizen. De kwaliteit van sterfbed en levenseindezorg daar is niet optimaal, concludeert een internationaal team van wetenschappers.

Hun epidemiologische studie richtte zich op alle overlijdens gedurende drie maanden in 320 verpleeghuizen in zes Europese landen, waaronder Nederland. Aan het onderzoek namen verpleegkundigen en verzorgenden deel die het nauwst betrokken waren bij de zorg voor de bewoners.

Onderzocht werd de kwaliteit van het sterfbed in de laatste levensweek, gemeten met behulp van de End-of-Life in Dementia Scales – Comfort Assessment of Dying (EOLD-CAD), en de kwaliteit van levenseindezorg in de laatste levensmaand, gemeten met behulp van de Quality of Dying in Long-Term Care (QoD-LTC) schaal.

Deelnemende verpleegkundigen en verzorgenden retourneerden vragenlijsten met betrekking tot 1384 (81,6%) van 1696 overleden bewoners.

De onderzoekers concluderen uit de verzamelde scores dat in de onderzochte landen de kwaliteit van sterven en levenseindezorg in verpleeghuizen niet optimaal is. Dat geldt ook voor landen waar palliatieve zorg zich sterk heeft ontwikkeld, zoals België, Nederland en Engeland.

Pivodic et al., Quality of dying and quality of end-of-life care of nursing home residents in six countries: An epidemiological study. Palliat Med. 2018 Dec;32(10):1584-1595. doi: 10.1177/0269216318800610. Epub 2018 Oct 1.