Tijdige palliatieve zorg
bij kanker heeft bescheiden effect op KvL

Tijdige palliatieve zorg voor kankerpatiënten heeft een bescheiden positief effect op hun kwaliteit van leven. Dat concluderen Belgische onderzoekers.

Zij selecteerden 186 patiënten met een recent gediagnosticeerde, progressieve oncologische ziekte en verdeelden hen over twee groepen. De ene groep kreeg de standaard oncologische zorg, de andere groep palliatieve zorg die was ingebed in de standaard oncologische zorg.

G. Vanbutsele, Vrije Universiteit Brussel

De standaard oncologische zorg werd geboden binnen een multidisciplinair team met medisch specialisten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. De interventie met vroege palliatieve zorg kende vier onderdelen: training van palliatief verpleegkundigen en artsen door een oncoloog; maandelijks (poli)klinische consulten door een palliatief verpleegkundige met aandacht voor ziektebegrip, ziektelast, psychische en spirituele aspecten en medische besluitvorming; systematische inventarisatie van klachten door de palliatief verpleegkundige en hiernaar handelen; wekelijks bijwonen van oncologiebesprekingen door palliatief verpleegkundigen.

De primaire uitkomstmaat was de KvL na twaalf weken, gemeten met de EORTC QLQ-vragenlijst. De score voor de KvL die bij baseline gelijk was, was na twaalf weken 61,98 in de interventiegroep en 54,39 in de controlegroep: verschil 7,60.

De vanuit de tweede lijn georganiseerde interventie had dus een weliswaar beperkt positief effect op de KvL van de betrokken patiënten.

Vanbutsele G, et al. Effect of early and systematic integration of palliative care in patients with advanced cancer: a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2018;19:394-404. DOI: 10.1016/S1470-2045(18)30060-3.