Effect van ACP op
zorgkosten kwetsbare ouderen beperkt

Beïnvloedt Advance Care Planning (ACP) de zorgkosten? Om die vraag draaide het in een cluster gerandomiseerde trial, waarbij kwetsbare oudere bewoners van zestien verzorgingstehuizen in ons land gefaciliteerde ACP-gesprekken kregen aangeboden.

De onderzoekers berekenden de variabele kosten van ACP per deelnemer, waaronder personeels- en reiskosten van de facilitators. Bovendien werd vanuit een breed perspectief (medische zorg, verblijfsdagen, thuiszorg) naar het zorggebruik per deelnemer over twaalf maanden gekeken en werden de kosten daarvan becijferd.

De gemiddelde variabele kosten van ACP waren € 76 per deelnemer. De gemiddelde kosten van medische zorg weken niet significant af van die van de controlegroep van ouderen met wie geen ACP-gesprekken werden gevoerd (€ 2.360 vs. € 2.235). Ook de kosten van verblijfsdagen in de verzorgingstehuizen (€ 41.551 vs. € 46,533) en thuiszorg (€ 14.091 vs. € 17.3361) verschilden niet significant.

Conclusie: de kosten van een ACP-programma zijn beperkt. ACP heeft nauwelijks invloed op de kosten van medische zorg voor kwetsbare ouderen.

A.Overbeek et al, Advance Care Planning for frail older adults: Findings on costs in a cluster randomised controlled trial. Palliat Med 2018 Oct 1:269216318801751. doi: 10.1177/0269216318801751. [Epub ahead of print]