Leestip

Waardevolle tips  over palliatieve zorg in de thuissituatie

Wat Henk van Weert in zijn boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk schrijft is heel herkenbaar: in de palliatieve zorg komen bij uitstek de kernwaarden van de huisarts naar voren. Persoonsgerichte zorg in een fase waarin die ertoe doet en waarin maatwerk en continuïteit zo belangrijk zijn. Dat maakt, denk ik, dat veel huisartsen dit, al is het nog zo intensief, een van de mooiste aspecten van het werk vinden.

Veel collega huisartsen in opleiding, is mijn ervaring, denken er net zo over. Wat opvalt is dat bij casuïstiek besprekingen op de universiteit het relatief vaak over palliatieve zorg gaat. Veel collega AIOS lopen hier tegen allerlei zaken aan. Het gaat dan zelden om puur medisch inhoudelijke zaken, zoals welk medicijn gebruik je bij dyspnoe en in welke dosering. Dat is gemakkelijk op te zoeken. Nee, het gaat vaak om organisatorische problemen, morele bezwaren, problemen in de communicatie naar patiënt en familie, enzovoorts.

Het boek geeft juist ook informatie en advies over zulke aspecten: geneeskunst en niet alleen geneeskunde. Zo wordt mooi beknopt weergegeven wat aandachtspunten zijn in de communicatie met de patiënt. In het hoofdstuk over COPD bijvoorbeeld wordt op overzichtelijke wijze uitgelegd welke zaken tijdig met de patiënt te bespreken om zo aan goede advance care planning te kunnen doen. Maar is er ook aandacht voor tips over zelfzorg van de dokter. Dit alles is toegespitst op palliatieve zorg thuis en thuis sterven. Bovenstaande zaken vind ik duidelijk een meerwaarde van het boek ten opzichte van richtlijnen zoals op pallialine.nl. In zulke richtlijnen komen bovenstaande aspecten veel minder aan de orde en gaat het meer over oorzaak, diagnostiek en behandeling.

Het boek biedt voor mij een extra houvast in de begeleiding van een palliatieve patiënt. Natuurlijk staan er ook zaken in die je allang weet en regelmatig toepast. Maar vrijwel in elk hoofdstuk staan weer nieuwe tips voor mij.

Conclusie: een boek met veel praktische tips waar je wat aan hebt als huisarts bij de begeleiding van een palliatieve patiënt. Dit alles op overzichtelijke wijze en in een prettige lay-out.

Henk van Weert, Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk. Te bestellen via de site van het NHG. Prijs € 64,30. NHG-leden en AIOS en POH € 45,01.

Bart Bertens, derdejaars huisarts in opleiding