Minder goede palliatieve zorg bij orgaanfalen

Patiënten met orgaanfalen lopen de kans minder goede palliatieve zorg van hun huisarts te krijgen dan patiënten met kanker. Dat concludeert een internationale groep onderzoekers na bestudering van de door huisartsen geleverde zorg bij overlijdens in België, Nederland, Spanje en Italië. De verschillen variëren echter per land.

Als kwaliteitsindicatoren golden in het onderzoek: regelmatig uitvragen van pijn, aanvaarding van het naderende levenseinde, communicatie over ziekte-gerelateerde kwesties met patiënt en naasten, herhaalde multidisciplinaire consulten, betrokkenheid van palliatief specialis, plaats van overlijden en steun bij verliesverwerking.

In alle vier landen scoorden patiënten die overleden aan de gevolgen van kanker op deze kwaliteitsindicatoren hoger dan patiënten die overleden door orgaanfalen. Het grootst waren de verschillen met betrekking tot het uitvragen van pijn, betrokkenheid van palliatief specialist en regelmatig multidisciplinair beraad.

Y.W.H. Penders e.a., Differences in primary palliative care between people with organ failure and people with cancer: An international mortality follow-back study using quality indicators. Palliative Medicine, 2018. DOI: 10.1177/0269216318790386 journals.sagepub.com/home/pmj