Verenso tekent pact ouderenzorg

Op 8 maart tekende Verenso samen met minister De Jonge (Volksgezondheid) en zo’n 35 andere organisaties het Pact voor de Ouderenzorg. Verenso tekende als vereniging van specialisten ouderengeneeskunde omdat het pact bijdraagt aan het verder vormgeven van de zorg voor de kwetsbaarsten van de kwetsbaren, binnen en buiten het verpleeghuis en los van alle systemen, aldus de organisatie.

In het pact staan een aantal punten centraal, zoals zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en verbetering van de verpleeghuiszorg. De maatregelen om een en ander aan te pakken worden de komende periode verder uitgewerkt.

Verenso vraagt de minister verbinding te leggen tussen de in het pact apart benoemde programma’s ‘Langer thuis’ en ‘Kwaliteit van verpleeghuizen’. Kwetsbare ouderen met complexe problematiek zijn alleen geholpen als de gehele keten is verbonden, stelt Verenso. Ook verbinding tussen het pact en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2016) is volgens de specialisten ouderengeneeskunde belangrijk.

Zie voor meer informatie de website van Verenso.