Programma tackelt problemen met medicijnen na ziekenhuisontslag

Rik Ensing

Over een ander overdrachtsperikel gaat een recent proefschrift van apotheker Rik Ensing: aan de medicatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis schort veel. Dat kan tot gevolg hebben dat patiënten onnodige bijwerkingen ondervinden of geneesmiddelen blijven gebruiken waarmee ze zouden mogen of moeten stoppen. Huisbezoek door de apotheker en nauwere samenwerking met de huisarts kunnen veel problemen voorkomen.

Uit Ensings onderzoek bleek dat openbaar apothekers bij negen van de tien ontslagrecepten uit het ziekenhuis een probleem tegenkwamen. Soms werden problemen veroorzaakt door onduidelijkheid over de geneesmiddelen die de patiënt moest gebruiken of waarmee juist gestopt moest worden, soms door gebrekkige geïnformeerdheid van de patiënt. Het kwam ook voor dat voorgeschreven medicatie niet beschikbaar was of niet werd vergoed.

Om die problemen te tackelen ontwikkelde Ensing het HomeCoMe-programma. Het heeft drie pijlers: het ziekenhuis draagt bij ontslag van een patiënt geneesmiddeleninformatie direct over aan de openbare apotheek, de openbaar apotheker brengt een huisbezoek aan de patiënt om eventuele geneesmiddel-gerelateerde problemen op te sporen en op te lossen, en ten slotte nauwe samenwerking met de huisarts.

Bij een test in Almere deden 152 patiënten aan het volledige programma mee. Zij waren minimaal 48 uur opgenomen geweest en gebruikten minimaal drie medicijnen. Van deze groep had 84% een of meer geneesmiddel-gerelateerde problemen: vooral behoefte aan aanvullende voorlichting en problemen met therapietrouw. Daarvan loste de apotheker 92% naar eigen tevredenheid op.

H.T. Ensing, Readmission to primary care, the role of community pharmacists post-discharge. Proefschrift Universiteit Utrecht, 2017.

Relevant? Zonder donaties kan dit bulletin niet bestaan. Maak € 25 over op rek. IBAN NL 35 INGB 0678 0553 86 t.n.v. Stichting NAPC, Groesbeek. Dank!