Leeftijd behandelend arts doet ertoe

Doet het er voor opgenomen oudere patiënten toe wat de leeftijd van hun behandelend arts is? Ja, suggereert een Amerikaanse studie. Patiënten die in het ziekenhuis door oudere artsen werden behandeld, leefden korter dan vergelijkbare patiënten onder behandeling van jongere artsen. Dat ging alleen niet op in het geval van grote patiëntaantallen. Heropnames en zorgkosten bleken niet door leeftijd te worden beïnvloed.

Het is common wisdom dat het ouder worden van artsen zowel een gunstig als een ongunstig effect op de zorgkwaliteit kan hebben. Ervaring kan leiden tot grotere klinische vaardigheden en kennis, maar tegelijk raken medisch-wetenschappelijke kennis, technologie en richtlijnen snel verouderd.

De Amerikaanse studie onderzocht landelijk de data van patiënten op onder meer 30 dagen mortaliteit, heropnames en zorgkosten. Het ging om een representatieve doornede van mensen die tussen 2011 en 2014 onder het Medicare-programma in het ziekenhuis waren opgenomen.

In hetzelfde ziekenhuis bleken patiënten die door oudere artsen werden behandeld korter te leven dan vergelijkbare patiënten die door jongere artsen werden behandeld. Voor artsen met een groot aantal patiënten maakte leeftijd geen verschil.

Y. Tsugawa et al, Physician age and outcomes in elderly patients in hospitals in the US: observational study, BMJ 2017; 357: j1797.