Eerstelijnsverblijf in plaats van ziekenhuis

Samenwerking tussen zorgorganisatie Pieter van Foreest, het Reinier de Graaf ziekenhuis en verzekeraar DWS maakt het mogelijk ouderen rechtstreeks van de spoedeisende hulp (SEH) zeven dagen per week op te nemen voor eerstelijnsverblijf. Het gaat om patiënten die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen, terwijl ziekenhuisopname niet noodzakelijk is. Bijkomend voordeel is dat benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar blijven.

Na binnenkomst op de SEH worden patiënten beoordeeld en behandeld door een SEH arts. Gaat het om een kwetsbare oudere dan bespreekt de arts samen met een medewerker van de zorgbemiddeling van Pieter van Foreest welke zorg nodig is en op welke plek die het beste geboden kan worden. Zo wordt onnodige overplaatsing voorkomen.

Nogal wat ouderen belanden op de SEH als gevolg van een val. De zorg tijdens het verblijf binnen een zorginstelling van Pieter van Foreest is daarom naast het algemene herstel ook gericht op valpreventie. Na een aantal weken, soms dagen, is de patiënt voldoende hersteld om al dan niet met thuiszorg en behandeling weer veilig thuis te kunnen wonen.
DSW wil de succesvolle formule de komende tijd uitbreiden naar andere partijen.