Zorglast dementie steekt gunstig af bij buitenland

In Nederland is de zorglast voor mensen met gevorderde dementie in de thuissituatie minder zwaar dan in zeven andere Europese landen. Dat concluderen wetenschappers in een studie naar het verband tussen zorgzwaarte en kenmerken van mantelzorger, dementiepatiënt en ondersteunend netwerk in Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Bij het onderzoek waren in totaal 1223 dementerenden betrokken die thuiszorg, dagopvang of respijtzorg ontvingen en hun mantelzorgers. Zware belasting hangt volgens de onderzoekers onmiskenbaar samen met kenmerken van de mantelzorger (familierelatie, in ’t bijzonder echtgenoten of dochters), van de patiënt (fysieke afhankelijkheid bij dagelijkse levensverrichtingen, neuro-psychiatrische symptomen, in het bijzonder gedrag ’s nachts en prikkelbaarheid), van het ondersteunende netwerk en het thuisland.

De onderzoekers vonden dat een reeks factoren de zorglast van mantelzorgers voor mensen met gevorderde dementie beïnvloeden. Bij ondersteuning van mantelzorgers moet rekening worden gehouden met gender. De dubbele uitdaging van ontregeld gedrag en moeite met dagelijkse levensverrichtingen zou geadresseerd moeten worden met niet-farmacologische interventies die op beide aspecten gericht zijn. Mantelzorgers zijn gebaat bij steun van lotgenoten of betere thuiszorg. De implementatie van adequate interventies om de belasting van mantelzorgers te verlichten kan ervoor zorgen dat dementerenden langer thuis kunnen wonen.

C. Sutcliffe et al, Caring for a Person With Dementia on the Margins of Long-Term Care: A Perspective on Burden From 8 European Countries, J Am Med Dir Assoc.2017 Jul 18. pii: S1525-8610(17)30311-0. doi: 10.1016/j.jamda.2017.06.004.