Handvest voor steun
van vrijwilligers in
terminale zorg

In Nederland zijn er al meer dan dertig jaar vrijwilligers actief in de palliatieve terminale zorg. De European Association for Palliative Care (EAPC) heeft een handvest uitgebracht dat (inter)nationale erkenning beoogt van de onmisbare rol die vrijwilligers, naast de beroepsmatige zorg en mantelzorgers, in deze zorg spelen. Vrijwilligers bieden patiënten in de laatste levensfase en naasten ondersteuning, zowel thuis als in hospice of zorginstelling. Een groot aantal hospices draait nagenoeg volledig op de inzet van vrijwilligers. Ook het bevorderen van onderzoek naar best practices en verder ontwikkelen van het vrijwilligerswerk binnen Europa worden geagendeerd.


Anne Goossensen, bijzonder hoogleraar

In ons land is Anne Goossensen, bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek aanjager van het handvest. Om de onmisbaarheid van vrijwilligers in de zorg voor mensen in de laatste levensfase te onderstrepen wordt behalve hier in nog twaalf landen mensen gevraagd het handvest te ondertekenen. Dit kan via EAPC Volunteering Charter.

De taskforce wil minimaal 10.000 handtekeningen verzamelen. Volgens Goossensen dienen die ook om vrijwilligerswerk in andere Europese landen te erkennen en te stimuleren. Daar is de zorg door vrijwilligers vaak minder goed georganiseerd dan in ons land.

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn in Nederland verenigd binnen VPTZ Nederland. Deze koepelorganisatie ondersteunt ruim tweehonderd lidorganisaties, behartigt de belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.