Neutrale NR-penning

Sinds juni kan wie die dat wil een niet-reanimeerpenning aanschaffen via de Patiëntenfederatie Nederland. Uitgifte van een neutrale niet-reanimeerpenning door een betrouwbaar instituut was al langer de wens van Verenso, beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

In 2013 publiceerden de drie organisaties de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’. Vervolgens hebben Verenso, NHG, LAEGO, de Nederlandse Reanimatieraad, NVVE, KNMG, NPV en verschillende andere ouderen- en patiëntenorganisaties gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS.

Voor de richtlijn uit 2013 werd de destijds beschikbare wetenschappelijke literatuur geanalyseerd. Het uitgangspunt dat de arts bij gezamenlijke besluitvorming over reanimatie rekening moet houden met de zorgdoelen en gezondheidssituatie van de bijzondere patiënt geldt nog steeds. Artsen en verpleegkundig specialisten moeten bovendien evidence-based informatie en aanwezige prognostische factoren in de besluitvorming betrekken. Aan de richtlijn is daarvoor in een addendum informatie uit een recent Nederlands onderzoek toegevoegd.

Meer informatie over de NR-penning op de website van de Patiëntenfederatie Nederland. De richtlijn en het addendum zijn te vinden op de websites van Verenso, NHG en V&VN.