Vernieuwde versies toolkit ACP en ‘Praten over levenseinde’

Advance care planning (ACP) is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is beslissingen te nemen.

Laego (landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde voor ouderen) ontwikkelde een toolkit (richtlijn) om ACP in de huisartsenpraktijk of regionaal vorm te geven. Onlangs verscheen daarvan een herziene versie.

In de bijlages: formulieren die de huisarts kan gebruiken of die als voorbeeld kunnen dienen voor het structureren van de zorg rond het levenseinde.

Ook vernieuwd: de KNMG-handreiking ‘Praten over het levenseinde’ voor artsen en patiënten. De publicaties helpen om op gestructureerde wijze en met behulp van duidelijke vragen dit gesprek te voeren. Voor notarissen is een aansluitende handreiking ontwikkeld, omdat zij steeds meer vragen krijgen over het vastleggen van medische wensen in het levenstestament.

De belangrijkste wijzigingen in deze vernieuwde versies zijn de voorbeelden van een schriftelijke wilsverklaring en een schriftelijk euthanasieverzoek, met daarbij de uitleg over de (eventuele) rol van een notaris. Van de publicatie is een artsen- en een publieksversie beschikbaar in de vorm van een e-book en een pdf. De e-books bevatten concrete bespreekpunten voor het gesprek, maar ook ervaringsverhalen van artsen en patiënten en tips.

De Patiëntenfederatie ontwikkelde het filmpje ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ voor in de wachtkamer. Het filmpje is te downloaden op de website van de Patiëntenfederatie.