Ergotherapie helpt kwetsbare ouderen

Ergotherapie verbetert het functioneren bij alledaagse levensverrichtingen (ADL), sociale participatie en mobiliteit, vonden onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij deden een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek kwetsbare ouderen.

In het onderzoek waren negen gerandomiseerde trials met in totaal 3163 ouderen betrokken. Onderzoeken bij ouderen met cognitieve beperkingen werden uitgesloten.

In zeven van de onderzochte trials was ergotherapie onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, in de overige twee ging het om een op zichzelf staande interventie. Het aantal contacten van de therapeut met de patiënt varieerde: van één tot negen. Het betrof steeds een thuisbezoek of een telefonische follow-up. Onderdelen van de ergotherapie waren metingen, informatieverstrekking en educatie, preventie, oefeningen, advies over en instructie bij het gebruik van hulpmiddelen, risicobeperking in huis en coaching. Het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit namen alle toen. De mate van deze toename wijst wel op een beperkt effect.

In de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ van dit jaar wordt de ergotherapeut slechts kort als een van de mogelijk betrokken zorgverleners genoemd. Deze systematische review wijst uit dat dit onterecht is. De ergotherapeut kan een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor thuiswonende, kwetsbare ouderen.

V. v.d. Meer, L. De Coninck et al, Home- and communitybased occupational therapy improves functioning in frail older people: a systematic review. JAM Geriatr Soc 2017. DOI: 10.1111/jgs.14889.