Britse huisarts moet kwetsbare ouderen identificeren

Britse huisartsen zijn sinds afgelopen zomer contractueel verplicht kwetsbare 65-plussers onder hun patiënten te identificeren en passende zorg te bieden. Daartoe dienen ze gebruik te maken van geschikte instrumenten zoals de Electronic Frailty Index (eFI). De British Medical Association tekent daarbij aan dat zulke instrumenten alleen als een gids beschouwd moeten worden. De score helpt de arts bij zijn beoordeling maar komt daar niet voor in de plaats. De BMA gaat er vanuit dat als kwetsbaar aangemerkte patiënten regelmatig gezien worden. Praktijken zullen patiënten die in ernstige mate kwetsbaar zijn (severe frailty) jaarlijks moeten onderzoeken. National Health Service England wil verkregen data gebruiken om beter zicht te krijgen op interventies binnen deze patiëntengroep en op de schaal waarop kwetsbaarheid voorkomt.

Meer: BMA Identification and management of patients with frailty. Summary of requirements.