Slimme sensoren in huizen dementerenden

De Amsterdamse zorginstelling Cordaan gaat woningen van alleenstaande dementerenden voorzien van ‘slimme’ sensoren. Die detecteren afwijkende bewegingen, zodat verzorgers, wijkverpleegkundigen of mantelzorgers gewaarschuwd worden. Minder, trager of moeilijker bewegen of opstaan: het wordt allemaal geregistreerd.

Cordaan voert het project uit samen met Philips. Het is de bedoeling in zo’n 150 woningen de sensoren aan te brengen. In vijftien woningen is dat intussen gebeurd. Vanaf deze maand, juni, volgt de rest.

Blijkt de proef een succes, dan volgt uitbreiding en zullen behalve dementerenden ook mensen met een verstandelijke beperking in aanmerking komen.

Het sensorsysteem kost Cordaan per bewoner zo’n duizend euro per jaar. De organisatie stelt dat met die uitgave een besparing wordt bereikt van 18.500 euro per persoon aan kosten voor ziekenhuis of verpleeghuis.