Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

LEESTIP

Zorg en begeleiding in de laatste levensfase vergen specifieke kennis en vaardigheden. Ter ondersteuning van huisartsen is er nu het boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk, een uitgave van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Het boek is gebaseerd op de Richtlijnen Palliatieve Zorg van het IKNL en het NHG-Standpunt Palliatieve zorg en sluit aan bij de praktijk van alledag:

  • Wat gebeurt er bij de patiënt en zijn naasten?
  • Waar en op welke manier kan ondersteuning worden geboden?

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • aandacht voor alle dimensies van leven, lijden en afscheid nemen;
  • medisch-inhoudelijke informatie over diagnostiek en behandeling van symptomen;
  • ziekte-overstijgende onderwerpen zoals palliatieve sedatie, euthanasie en rouw.

Informatie en bestellen via info@nhg.org.