Landschap palliatieve zorg in beeld

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Stichting Fibula ontwikkelde samen met Agora en het IKNL een infographic “Landschap van de palliatieve zorg” die het huidige landschap van de palliatieve zorg in beeld brengt.

Fibula zal de infographic periodiek laten actualiseren. Er is een Engelse flyer ontwikkeld om ook internationaal uitleg te kunnen geven over de organisatie van palliatieve zorg in Nederland.