Dokters probleem niet altijd probleem oudere

Bij een uitgebreid geriatrisch assessment van ouderen worden veel problemen gevonden. Gemiddeld acht. Daarvan wordt er doorgaans echter maar één (meestal ‘pijn’) door de oudere zelf als probleem gezien. Jacqueline Suijker concludeert dat in haar proefschrift Care for older people in Dutch general practice. Geboden zorg op grond van gesignaleerde problemen sluit dus lang niet altijd aan bij beleving en behoeften van de patiënt. Terwijl huisartsen kwalen willen verhelpen, lijken ouderen er vooral in geïnteresseerd zinvolle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Suijker beschrijft in haar proefschrift een aantal onderzoeken die in het kader van het Nationale Programma Ouderenzorg zijn opgezet om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Eén daarvan betreft een screeningsinstrument dat functieverlies bij thuiswonende ouderen voorspelt: de Identification of Seniors at Risk – Primary Care (ISAR-PC). Preventieve interventies kunnen functieverlies bij thuiswonende ouderen mogelijk uitstellen. Het herkennen van ouderen met een verhoogd risico op functieverlies is een belangrijke eerste stap. De voorspellende waarde van ISAR-PC, een eenvoudige vragenlijst, blijkt redelijk en doeltreffender dan selectie op grond van leeftijd alleen.

J.J. M. Suijker, Care for older people in Dutch General practice. Results from the FIT study, proefschrift UvA, 2016. ISBN: 978-94-6233-359-8.