Cursus ‘Levensloop als levenskunst’

Joske van Huygevoort

Al jaren verzorgt klinisch psychologe/psychotherapeute Joske van Huygevoort een nascholingscursus over existentiële thema’s. Thema’s die voor veel mensen ten grondslag liggen aan professionele en persoonlijke vraagstukken. De eigen levensloop is zo een vruchtbaar terrein voor onderzoek, scholing en ontwikkeling, stelt Van Huygevoort. Haar meerdaagse cursus ‘Levensloop als levenskunst – vanuit existentieel perspectief’ richt zich op artsen (in eerste en tweede lijn), psychologen en managers in de zorg. Over het doel van de cursus: ‘De cursist heeft zicht gekregen op enige belangrijke professionele en existentiële motieven in beroepsloopbaan en levensloop. Vanuit deze motieven ontwikkelt de cursist concrete kwaliteitsverbeteringen voor de bestaande praktijk van de gezondheidszorg’.

Voor informatie over de cursussen in het seizoen 2017-2018: joskevanhuygevoort.nl.