Proeftuin: op zoek naar beter leven met dementie

Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie

Dementie stond de afgelopen weken hoog op de nieuwsagenda. Gelukkig heeft Nederland patiënten nog wat anders te bieden dan levensbeëindiging. In Friesland ging de Proeftuin Dementie haar derde jaar in. Het project van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The en de KwadrantGroep, verband van vijf zorgbedrijven in de provincie, beoogt het leven met dementie beter te maken.

De aandacht voor diagnostiek, medische oplossingen en kwaliteit van de verpleeghuiszorg is prachtig, maar we moeten niet vergeten dat dementerenden verreweg de langste periode thuis wonen. Wat speelt zich achter de voordeur af? Volgens The en haar mede-initiatiefnemers konden alleen de mensen om wie het ging – patiënten, hun naasten en zorgprofessionals die er over de vloer kwamen – dat vertellen. Uit die verhalen zou blijken wat echt aan zorg en ondersteuning nodig was.

Die inventarisatie vormde de grondslag voor de ‘Sociale Benadering’ die september 2015 rond Wereld Alzheimer Dag werd gepresenteerd. Het dagelijks leven met dementie (maar ook met een andere progressieve of langdurige ziekte) is volgens dit concept een wisselwerking tussen drie vragen: ‘er verandert iets in mij, wat betekent dit?’ (medische domein), ‘hoe ga ik ermee om?’ (psychologische domein) en ‘hoe beïnvloedt het mijn relaties’ (sociale domein).

Terwijl het medische domein goed ontwikkeld is, zijn het psychologische en sociale domein onderbelicht gebleven. Onontgonnen gebied voor buitenstaanders, zorgprofessionals en beleidsmakers. Feitelijke behoeften hebben nog nauwelijks plaats in het zorgaanbod. Daardoor voelen mensen met dementie en hun naasten zich vaak onbegrepen en miskend.

De verhalen die dementerenden, hun naasten en zorgverleners vertelden, hebben nieuwe ideeën opgeleverd om het leven met dementie leefbaarder en prettiger te maken. Vervolgens zijn pilots gestart met veelbelovende interventies. In dit laatste doorloopjaar van het project gaat het erom vast te stellen wat de effecten ervan zijn op het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De Proeftuin Dementie Friesland is intussen uitgegroeid tot een samenwerking tussen zorgorganisaties, verzekeraar, gemeente Drachten, mbo- en hbo-opleidingen en Tao of Care, het kennisbedrijf van The.

Meer weten over Proeftuin Dementie Friesland? Mail naar: info@kwadrantgroep.nl