Huisarts is meer tijd kwijt aan ouderen

Dr. L.E. Flinterman

De tijd die huisartsen besteden aan oudere patiënten is de afgelopen drie jaar toegenomen, blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van huisartsenvereniging LHV en het ministerie van VWS. Bij het onderzoek, over de periode 2013-2016, waren 213 huisartspraktijken betrokken.

Er is sprake van een verschuiving van minder korte naar meer lange consulten en visites. Terwijl het totale aantal contacten met ouderen gelijk bleef, groeide het aantal contacten voor ‘intensieve zorg’ voor patiënten van 85 jaar en ouder. Het gaat om terminale zorg of zorg voor patiënten met een hoge zogeheten ‘zorgzwaartepakketindicatie’ (zzp-indicatie). Een en ander betekent voor een rekenpraktijk (1 fte) dat er per maand minstens 2,5 uur extra tijd wordt besteed aan directe zorg voor ouderen.

Huisartsen zeggen steeds meer tijd kwijt te zijn om ‘dingen te regelen’ rondom de zorg voor oudere patiënten, onder andere doordat meer samenwerking met andere partijen wordt gevraagd. Huisartsen vinden wel dat ze meer adequate zorg kunnen verlenen aan oudere patiënten sinds de overheidsmaatregelen per 1 januari 2015 om ouderen zo dicht mogelijk bij huis zorg aan te bieden.

L. Flinterman et al, Monitor: zorggebruik in de huisartspraktijk. Impact van beleidsmaatregelen op het zorggebruik van oudere patiënten. www.nivel.nl; NIVEL, 2016. 33 p.