‘Geen euthanasie bij gevorderde dementie’

Met paginagrote krantenadvertenties kwamen artsen in verzet tegen wat ze ervaren als een groeiende druk om diep demente mensen op grond van een wilsverklaring te euthanaseren. ‘Daarvoor is onze morele weerzin te groot,’ zo luidde de hartenkreet die door zo’n vierhonderd artsen, onder wie veel SCEN-artsen, werd ondertekend. De advertentie, ter bekostiging waarvoor de ondersteuners van het appel € 100 doneerden, is in drie dagbladen verschenen. Directe aanleiding voor de actie was het als ‘zorgvuldig’ beoordelen door de Regionale Toetsingscommissies van twee casussen, waarbij wilsonbekwame Alzheimerpatiënten geëuthanaseerd werden. De actie van wat de ‘niet stiekem’-beweging is gaan heten heeft inmiddels geleid tot overleg met de KNMG en tot een initiatief in de Tweede Kamer.Tegenwerpingen waren er ook. Hieronder voor wie het allemaal niet kon bijhouden een greep uit de publicaties:Constance de Vries-Ekkers e.a., Wilsonbekwaam en toch euthanasie. Medisch Contact, 19 januari.

Boudewijn Chabot namens 33 artsen, Dood nooit weerloze die het niet beseft, Volkskrant 21 januari.

Bert Ummelen, Euthanasieverklaring mag geen ticket voor de dood zijn, NRC 23 januari.

Els Stokkers, Bij euthanasie moet eigen wil intact zijn, Trouw 31 januari.

E.G.H. Kenter, Euthanasiesysteem laat ons in de steek en roept veel vragen op, Trouw 3 februari.

Gert Siemons, Misverstanden en drogredenen in debat over euthanasie bij dementie, Trouw 9 februari.

Pauline Terreehorst, Een eind maken aan zo’n bestaan vereist moed, NRC 11/12 februari.

Cees Hertogh e.a., Nee, niet heimelijk euthanasie plegen, NRC 15 februari.

Steven Pleiter, Dit is geen stiekeme euthanasie, dit is zorgvuldig, NRC 15 februari.