Beeld arts van pro’s, contra’s medisch handelen klopt niet

Hoe schatten artsen heilzame en schadelijke effecten van medisch handelen in? Niet erg goed, blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Het gaat om een systematische review van 48 wetenschappelijke artikelen over verwachtingen die artsen hebben ten aanzien van gunstige en ongunstige effecten van behandelingen, onderzoeken en screenings.

Van de 48 onderzochte publicaties focusten er twintig op behandeling, 20 op medische beeldvorming en 8 op screening.

Uitkomst: artsen hebben maar zelden juiste verwachtingen van heilzaamheid en schadelijkheid, echter: heilzame effecten worden vaak overschat, schadelijke juist onderschat.

De onderzoekers merken op dat verkeerde verwachtingen over gunstige en ongunstige gevolgen van medisch handelen besluitvorming kunnen beïnvloeden en kunnen bijdragen aan een toename van ongewenste interventies.

Tammy C. Hoffmann, PhD, Chris Del Mar, MD, FRACGP, Clinicians’ Expectations of the Benefits and Harms of Treatments, Screening, and Tests. A Systematic Review. JAMA online, 9 januari 2017.