Op ‘gut feeling’ overleven handelaren in The City

Dat het doen en laten van huisartsen niet altijd te herleiden is tot rationele keuzes, bleek uit het onderzoeksrapport ‘Ongeregeld goed’. Uit onvrede over de manier waarop in de zaak-Tuitjenhorn vooral naar formele posities, verantwoordelijkheden, richtlijnen en protocollen was gekeken namen de onderzoekers Guus Timmerman en Andries Baart vergelijkbare casussen onder de loep. Ze zagen artsen die natuurlijk hun medische competenties inzetten, maar soms ook tastend, hun gut feeling volgend, de beste weg zochten. (Zie Holos #2 en kader hieronder.)

Maar wat is ‘gut feeling’ eigenlijk? Bekend is dat mensen met een grotere sensitiviteit voor lichaamssignalen als hartritme beter presteren in laboratoriumproeven waarin riskante beslissingen genomen moeten worden. Veldonderzoek naar de mate waarin zulke sensitiviteit bijdraagt tot succes in de echte wereld is echter zeldzaam.

London trading floor

Een groep Britse wetenschappers ging na hoe het zit met de gewaarwording van de eigen hartslag onder beurshandelaren in Londen, vergeleken met doorsnee burgers. De handelaren waren significant beter in het waarnemen van hun hartslag. En bovendien: het zogenoemde interceptief vermogen van de handelaren bleek een goede voorspeller van hun relatieve succes en hun overleven in The City.

N. Kandasamy et al, Interoceptive Ability Predicts Survival on a London Trading Floor, Scientific Reports (6:32986) DOI: 10.1038/srep32986.


Video masterclass Baart

Andries Baart

In het staartje van het voorbije jaar organiseerde Stichting Critical Ethics of Care een masterclass met als titel: ‘Verstandigheid gaat boven gehoorzaamheid – Dat kunnen we uitleggen!’ .
In deze masterclass doet Andries Baart verslag van het onderzoek dat hij samen met Guus Timmerman deed naar het werk van huisartsen rondom het sterfbed van patiënten; een moment bij uitstek waarop de afwegingen en het handelen van de professional op scherp staan.

Bekijk de videoregistratie van Baarts masterclass: https://vimeo.com/195755530/cee5540fd7.