Wilsverklaring kan geen ticket voor de dood zijn

‘Het beeld van dementie als een fuik waar je beslist niet in terecht moet komen behoeft nuancering. Angst en stigmatisering mogen niet leiden tot een vraag naar euthanasie.’ Dat schrijft Holos-redacteur Bert Ummelen vandaag in NRC Handelsblad.

‘Terwijl het debat gaat over de vraag of levensmoede ouderen recht op stervenshulp moeten krijgen, groeit het aantal gevallen van euthanasie op grond van dementie. Twee dingen vallen daarbij op. ‘Ondraaglijk en uitzichtloos lijden’, de beslissende norm van de wet, sloeg altijd op een actuele toestand. Niet meer. Ook angst voor toekomstig lijden weegt nu mee in het consultatieproces. Tegelijk is ‘wilsonbekwaamheid’ geen drempel meer voor stervenshulp.’

Scrupuleuze artsen verdienen het niet veroordeeld te worden, ze verdienen ondersteuning.