Anja Machielse in redactieraad Holos

De redactieraad van Holos heeft een nieuw lid: Anja Machielse. Machielse bekleedt sinds kort de bijzondere leerstoel Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij Is wetenschappelijk adviseur van Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van eenzaamheidsbestrijding, lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van kennisinstituut Movisie en coördinator van het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de UvH. Machielse studeerde filosofie aan de UvA en de Erasmusuniversiteit en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij is auteur of co-auteur van talrijke publicaties over eenzaamheid en sociaal isolement, geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek en verzorgt gastcolleges aan andere universiteiten.