Uit het ziekenhuis

Icone attentionDe overgang van ziekenhuis naar huis verloopt in Nederland alles behalve vlekkeloos. Dat brengt voor kwetsbare ouderen risico’s met zich mee.

Ann-Silvie Penning de Vries bezocht in het kader van het actie-onderzoek ‘Hoe willen we oud worden in Nederland?’ van de Wiardi Beckman Stichting twee ziekenhuizen die de aansluiting met de opvolgende zorgaanbieder proberen te verbeteren.

Het RadboudUMC in Nijmegen gebruikt een transmurale zorgbrug. Het is een concept waarin wijkverpleegkundigen actief betrokken zijn bij de overgang van ziekenhuis naar thuis. Het project wordt momenteel helaas gefrustreerd doordat sommige thuiszorgorganisaties aan hun door de verzekeraar gesteld budgetplafond zitten.

In Delft werkt het Reinier de Graaf Ziekenhuis met het TIP programma van het ministerie van VWS. Het is een ‘stoplichtsysteem’ waarbij een patiënt pas naar huis mag als aller lichten op groen staan. Zo is er bijvoorbeeld zekerheid dat de afdelingsverpleegkundige akkoord is met ontslag, maar ook dat overdracht en medicatielijst door de opvolgende zorgaanbieder zijn ontvangen.

De IGZ wijst er al jaren op dat in ons land een goede overdracht van patiënten niet is gewaarborgd.

Lees het artikel ‘Uit het ziekenhuis’ van Ann-Silvie: wbs.nl/opinie/all/uit-het-ziekenhuis