Easy-Care TOS helpt huisarts kwetsbaarheid vast te stellen

Easy-Care Two Step Older people Screening (Easy-Care TOS) is een methode om in de huisartsenpraktijk kwetsbare ouderen te identificeren. Er wordt gebruik gemaakt van informatie die al in de huisartsenpraktijk voorhanden is. Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen ontwikkelden de methode en gingen na wat de voorspellende waarde ervan is voor gezondheidsproblemen.

Easy-Care TOS kent twee stappen. De eerste stap is een eenvoudige voorselectie van oudere patiënten op basis van informatie die de huisarts al heeft. Nadere informatie wordt alleen vergaard als de huisarts dat nodig vindt. Ter voltooiing van de eerste stap bekijkt de huisarts eventueel het dossier van de patiënten en beantwoordt hij14 vragen over hun somatische, psychische en sociale functioneren. Hij kan dit ook zonder aanvullende gegevens doen, gewoon omdat hij de patiënt goed kent. De vragen zijn bedoeld om aandacht te vragen voor alle relevante aspecten van kwetsbaarheid. De huisarts beslist vervolgens voor zichzelf of de patiënt al dan niet kwetsbaar is en of de beschikbare informatie toereikend is om dat te bepalen.

flowchart-easycareAlleen als de huisarts oordeelt dat de beschikbare informatie ontoereikend is wordt het generieke ‘Easy Care’ evaluatie-instrument ingezet (stap 2): welzijn, wonen, veiligheid en zorg worden in vogelvlucht verkend. Dat sluit aan bij wat de oudere doorgaans het belangrijkste vindt: niet de zorg, maar zijn welzijn. Een aan de praktijk verbonden verpleegkundige doet het onderzoek bij de patiënt thuis. Deze informatie bespreekt de verpleegkundige met de huisarts, die vervolgens alsnog een oordeel velt: de oudere is vitaal en veerkrachtig (dus niet-kwetsbaar) of kwetsbaar (weinig veerkrachtig), of ertussenin. Arts en verpleegkundige gaan uit van de volgende definitie van kwetsbaarheid: een stapeling van fysieke, mentale en sociale problemen maakt de patiënt gevoelig voor veranderingen in biopsychosociale zin, zeker als compenserende factoren ontbreken.

In totaal waren 587 patiënten van vier huisartsenpraktijken in de Nijmeegse regio in het onderzoek betrokken. De kwetsbaarheid van de deelnemende patiënten werd door hun huisarts beoordeeld volgens de tweetraps Easy-Care TOS-methode en met een volledig geriatrisch onderzoek (uitgevoerd dor een klinisch geriater) volgens de richtlijn over het specialistische ‘comprehensive geriatric assessment’(CGA). Na een jaar werden de conditie van de patiënten, eventuele ziekenhuisopname of andere medische verwikkelingen opnieuw volgens de criteria van Easy-Care TOS vastgesteld.

Van de patiënten die als ‘niet kwetsbaar’ waren aangemerkt liet 9 procent ernstige gezondheidsklachten zien (of waren overleden) tegen 30 procent van de als ‘kwetsbaar’ aangemerkte patiënten.

De conclusie van de onderzoekers: huisartsen kunnen met de Easy-Care TOS methode gezondheidsproblemen onder hun oudere patiënten praktisch net zo accuraat voorspellen als een compleet specialistisch CGA dat kan. Bovendien beperkt deze internationaal gebruikte Easy-Care werkwijze zich niet tot wat de professional het belangrijkst vindt (voorspellen van zorgbehoefte en complicaties), maar geeft ook inhoudelijk handvatten op domeinen die voor ouderen zwaar wegen.

J.A.L. van Kempen et al. BMC Medicine (2015) 13.287. DOI 10.1186/s12916-015-0519.9.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.