‘Dokter, beslist u maar voor mij’

Chiu ea. “Doctor, Make My Decisions”: Decision Control Preferences, Advance CarePlanning, and Satisfaction With Communication Among Diverse Older Adults. J Pain and Sympt Manag. 2016 (51): 33-40.
dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.07.018


Samenvatting

Inleiding
uitslag van de dokterMet het ouder worden van de bevolking en de toename van co-morbiditeit, komen veel ouderen voor complexe, herhaalde medische beslissingen te staan. Advanced Care Planning (ACP) wordt als belangrijk proces gezien voor betrokkenen en hun naasten. Onbekend is momenteel, hoe verscheidene ouderen betrokken willen worden in het maken van belangrijke medische beslissingen, hoe hun voorkeur ACP beïnvloedt, en hoe betrokken en tevreden ze zijn bij en over de arts-patiënt communicatie. Decision control preferences (DCPs) beschrijft de mate van invloed die de patiënt heeft over medische beslissingen. Lage DCP houdt in dat een ander de beslissing volledig maakt, een hoge dat de patiënt zelf beslist.
De onderzoekshypothese was dat lage DCPs samengingen met hogere leeftijd, lager opleidingsniveau en minder ingeburgerd zijn in de US en behoren tot een culturele minderheid. Tevens werd verondersteld dat lage DCPs geassocieerd zouden zijn met lage score in ACP, actuele zorgdoelen, weinig vragen stellen en lagere tevredenheid over arts-patiënt communicatie.

Methode
Cross-sectioneel onderzoek werd verzameld uit 2 cohort studies. Eén waarbij validiteit en betrouwbaarheid van een nieuwe ACP vragenlijst werd onderzocht en de ander die efficiëntie en werkbaarheid van een nieuwe website voor ouderen testte. Geïncludeerd werden personen van 60 jaar en ouder met 2 of meer chronische medische aandoeningen en goed Engels sprekend. Uitgesloten werden slechthorenden, slechtzienden en mensen met cognitieve beperkingen. De decison preference scale werd gebruikt met 3 keuzeniveaus : ander beslist, samen beslissen en patiënt beslist. Tevens werd gevraagd naar eerder gemaakte ACP beslissingen, bereidheid om vragen te stellen aan de arts en de werkelijke uitvoering daarvan en de tevredenheid over de communicatie met de arts. Tevens werd in een subgroep geëvalueerd of men beslissingen samen met naasten wilde maken.

Resultaten en discussie
146 personen deden mee met het onderzoek met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar en 3 chronische ziekten, 41% was vrouw, 53% niet blank, 19% was buiten de US geboren, 16% had ten hoogste de middelbare school afgerond en 28% was niet goed ingelezen over gezondheidszaken.
Bijna 20% van de ouderen wilde dat de arts de beslissingen nam en alleen hogere leeftijd was daarin significant. Dus, de meesten willen gezamenlijk of zelf beslissen! Lagere DCPs waren geassocieerd met minder intentie om vragen aan de arts te stellen, maar toch deed men het wel in de praktijk en was men niet minder tevreden over de arts-patiënt communicatie. Ook als er betrokken naasten waren, wilde men toch meestal niet dat zo iemand de beslissing nam voor de patiënt. Tevens betekende een lage DCP ook niet dat men minder betrokken was in eerdere ACP beslissingen/gesprekken. Er was een trend naar lagere DCPs bij mensen met een lager opleidingsniveau en er zijn cultuur-invloeden op nemen van beslissingen.
Patiënten met lagere DCPs hebben mogelijk behoefte aan aanmoediging om iemand aan te wijzen om hen te ondersteunen bij het maken van beslissingen.

Commentaar:
Ondanks de beperkingen van de studie (kleine groep participanten, extra kwetsbaren geëxcludeerd en niet longitudinaal) toont het aan dat het overgrote deel van onze ouderen zelf of met de arts samen beslissingen wil nemen over medische zaken. Daarbij willen de meesten ook niet dat de naasten voor hen beslissen. Zij moeten wel ondersteund en gestimuleerd worden om ook de juiste vragen te kunnen stellen en zo het meeste uit het arts-patiënt contact te kunnen halen.

Dus dokters: Help ook de ouderen bij het nemen van de juiste beslissingen, omdat ze aangeven zelf daarin de regie te willen hebben.

Marijke Speelman-Verburgh, huisarts, consulent palliatieve zorg

(Overgenomen uit E-Pal, electronisch tijdschrift palliatieve zorg, Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland, april 2016)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.