Ouderdomskwalen
na ziekenhuis
veelal niet over

Oudere ziekenhuispatiënten geven een breed spectrum van frequent voorkomende geriatrische aandoeningen te zien. Bovendien is de kans groot dat symptomen die aanwezig zijn bij opname na ontslag niet zijn verdwenen. Dat blijkt uit een prospectief cohortonderzoek (uitgevoerd van oktober 2015 tot juni 2017) in zes Nederlandse ziekenhuizen.

Rosanne van Seben et al onderzochten prevalentie en beloop van geriatrische aandoeningen van ziekenhuisopname tot drie maanden na ontslag. Bij het onderzoek waren patiënten van 70 jaar en ouder van afdelingen voor interne geneeskunde, cardiologie en geriatrie betrokken.

Patiënten werden bij opname en één, twee en drie maanden na ontslag onderzocht. Daarbij werd naar een breed spectrum van ouderdomsaandoeningen gekeken: cognitieve beperking, depressieve symptomen, apathie, pijn, ondervoeding, incontinentie, duizeligheid, vermoeidheid, beperkte mobiliteit, functionele beperkingen, valrisico en angst om te vallen.

In totaal namen 401 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 79,7 jaar deel aan het onderzoek. Bij opname werden gemiddeld vijf ouderdomsaandoeningen gevonden. Het meest voorkomend: vermoeidheid (77,2%), functionele beperking (62,3%), apathie (57,5%), beperkte mobiliteit (54,7%) en angst om te vallen (40,6%). Drie maanden na ontslag werden gemiddeld drie aandoeningen vastgesteld, het vaakst voorkomend: beperkte mobiliteit (52,7%), vermoeidheid (48,1%) en functionele beperking (42,5%).Tracking analyses gaven aan dat er een grote kans was dat geriatrische aandoeningen die bij opname werden gevonden blijvend waren. Voor zes geriatrische aandoeningen was de kans daarop het grootst: beperkte mobiliteit, incontinentie, cognitieve beperking, depressieve symptomen, functionele beperking en angst om te vallen.

Volgens de wetenschappers onderstreept hun studie de noodzaak om bij opname een breed spectrum van aandoeningen te onderzoeken als ook het belang van communicatie met de volgende zorgverlener en van passende vervolgzorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Rosanne van Seben et al, The Course of Geriatric Syndromes in Acutely Hospitalized Older Adults: The Hospital-ADL Study. Am Med Dir Assoc. 2018 Sep 27. pii: S1525-8610(18)30445-6. doi: 10.1016/j.jamda.2018.08.003. [Epub ahead of print]