Geestelijk verzorgers
toch ingebed in eerste lijn

Ook mensen die thuis wonen kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Minister De Jonge (VWS) stelt daar 25 miljoen euro voor beschikbaar.

De Tweede Kamer vroeg eerder dit jaar om een meer structurele plek voor geestelijke verzorging binnen de zorg die thuis wordt verleend. De Jonge stond daar toen nog sceptisch tegenover.

In een Kamerbrief zegt de minister 25 miljoen euro toe voor de jaren 2019 (10 miljoen), 2020 (10 miljoen) en 2021 (5 miljoen structureel). Beroepsverenging VGVZ maakt zich zorgen over de 10 miljoen die in het regeerakkoord voor 2018 gereserveerd is en ‘nu niet besteed lijkt te worden’. Volgens het ministerie wordt bekeken in hoeverre dat bedrag voor 2018 nog in te zetten is.

Het geld wordt de komende twee jaar verspreid via de Netwerken Palliatieve Zorg. Dit is volgens de minister de snelste en meest directe manier om ‘de regio’s’ te bereiken. De netwerken gaan nauw samenwerken met centra voor levensvragen, die met behulp van deze financiële injectie in steeds meer gemeenten/regio’s tot stand zullen komen. Vanuit die centra staan geestelijk verzorgers in direct contact met huisartsen, thuiszorg, welzijnswerk en vrijwilligers.