Definitieve chemoradiatie alternatief bij ouderen met slokdarmkanker

Definitieve chemoradiatie kan een redelijk alternatief zijn voor chirurgie bij oudere patiënten met slokdarm-plaveiselcelcarcinoom. Deze behandeling blijkt een vergelijkbare overleving op te leveren. Bij oudere patiënten met slokdarm-adenocarcinoom blijft een operatie met neoadjuvante chemo(radio)therapie de voorkeursbehandeling.

Dat concluderen Marijn Koëter en collega’s van het Catharina Ziekenhuis en IKNL op basis van een studie met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie uit de periode 2003 en 2013.

Doel van de studie was de behandelpatronen van potentieel geneesbare slokdarmkanker te beschrijven en de impact daarvan op de algehele overleving van oudere patiënten (75 jaar en ouder).

Koëter M. e.a., Definitive chemoradiation or surgery in elderly patients with potentially curable esophageal cancer in the Netherlands: a nationwide population-based study on patterns of care and survival. Acta Oncol. 2018 Mar 12:1-9. Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl.