Best practice voor terminale zorg op film

In de film ‘Ik blijf een poosje bij je‘ maken we kennis met Ton en zijn moeder. Ton heeft leukemie en niet lang meer te leven. Het verhaal van Ton en zijn moeder wordt verteld door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Zij stemt alles wat gebeuren moet af met andere zorgverleners, waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

De film toont een best practice interdisciplinaire palliatief-terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Het is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. Iedereen kan de film vrij gebruiken. Op aanvraag is een download beschikbaar.

Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden zijn afzonderlijk te vinden op de website van IKNL.