‘Ziekenhuisopname dankzij specialist ouderengeneeskunde te voorkomen’

Specialisten ouderengeneeskunde kunnen samen met huisarts en wijkverpleegkundige een cruciale rol spelen in het voorkomen of uitstellen van opname in een ziekenhuis of verpleeghuis. Maar dan moet de financiering wel worden geregeld en moeten er meer van deze specialisten worden opgeleid. Pleidooi van beroepsvereniging Verenso.

 Volgens een onderzoek van brancheorganisatie van zorgverleners ActiZ belanden elk jaar meer dan 300.000 65-plussers onnodig op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Waar de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn werd ingezet, bleven ouderen gemiddeld acht maanden langer thuis wonen en kon doorverwijzing naar het ziekenhuis worden voorkomen.

 

Dat specialisten ouderengeneeskunde nog niet overal in de eerste lijn worden ingezet heeft diverse oorzaken. Nu ouderen steeds langer thuis wonen is hun inzet buiten het verpleeghuis weliswaar steeds urgenter, maar deze transitie vraagt tijd. Ook speelt mee dat de financiering ingewikkeld is. De zorg die specialisten ouderengeneeskunde bij patiënten thuis leveren, wordt nu maar gedeeltelijk gefinancierd via een tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling Wlz. Verenso is met de minister in gesprek over een definitieve passende financiering.

 

Ten slotte speelt het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde mee. Verenso pleit samen met Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) voor een verplicht coschap ouderengeneeskunde voor alle geneeskundestudenten. Ook zijn Verenso en SOON een wervingscampagne begonnen.