Palliatieve zorg: what’s next?

Palliatieve zorg krijgt binnen de geneeskunde steeds meer aandacht. Van alle landen heeft nu 58% deze zorg in een of andere vorm georganiseerd. Ten opzichte van 2006 een toename van 9%. Dat meldt de Britse onderzoeker A.M. Broadbent in een beschouwing over de toekomst van de palliatieve zorg.

In Engeland wordt palliatieve zorg meestal pas tegen het eind van het leven ingezet. Onderzoek laat echter zien dat vroegtijdig toevoegen van palliatie aan specialistische zorg leidt tot grotere tevredenheid en minder angst en depressie. Ook kunnen de wensen rond het levenseinde beter besproken worden. Amerikaans onderzoek onder patiënten met longkanker liet zelfs zien dat vroegtijdige palliatieve zorg tot levensverlenging leidde, gemiddeld 11,6 tegenover 8,9 maanden!

Onduidelijk is wanneer palliatieve zorg moet beginnen. Direct na de diagnose van een levensbekortende ziekte? Op individuele basis? Uit in Engeland verricht onderzoek blijkt dat patiënten bij wie vroegtijdig wordt begonnen met palliatieve zorg veel vaker in een hospice of thuis overlijden.

Daarvoor pleit Broadbent dan ook: vroegtijdige inzet, geïntegreerd met de specialistische zorg. Op den duur zal dat normaal worden en verdwijnt het stigma van ‘stervenshulp’, luidt de voorspelling.

Broadbent A.M. Innovation in palliative care: What’s next? Eur J Pall Care 2017; 24(6): 256-260.

Commentaar
De geschetste weg lijkt me uitstekend. In Engeland is de gezondheidszorg op diverse punten anders georganiseerd dan in Nederland. Ook wij moeten binnen de tweede en derde lijn palliatieve zorg in een vroeg stadium aanbieden. Echter, de huisarts (deze professie wordt in het hele artikel niet genoemd!) speelt een belangrijke rol als het goed is. Dat wil zeggen dat de palliatieve zorg transmuraal geregeld moet worden. Van de huisarts mag verwacht worden dat hij het initiatief neemt contact te houden met de patiënt, ook als deze specialistisch behandeld wordt. Dat zal leiden tot minder opnamen en beter voldoen aan de goed besproken wensen van de patiënt rond het levenseinde.

Frank van den Berg
huisarts/palliatief kaderarts