Kwetsbaarheid, niet leeftijd, bepaalt risico chirurgie bij ouderen

Electieve (niet per se noodzakelijke) chirurgie kan voor ouderen ernstige risico’s met zich meebrengen. Kwetsbaarheid en cognitieve achteruitgang, geriatrische syndromen, zijn belangrijke voorspellers als het gaat om de kans op postoperatieve complicaties. Leeftijd, traditioneel gezien als zo’n factor, is dat niet.

Dat concluderen Britse artsen na een systematisch onderzoek van artikelen en abstracts in vijf medische databestanden. Geïncludeerd waren prospectieve studies die rapporteerden over voorspellende factoren die in verband zijn gebracht met postoperatieve complicaties, functieverlies, mortaliteit, bestemming na ontslag uit het ziekenhuis en langer ziekenhuisverblijf.

Behalve kwetsbaarheid kunnen depressieve symptomen en roken aangemerkt worden als voorspellers van postoperatieve complicaties. Om de zorg te optimaliseren moet daar vóór chirurgie rekening mee worden gehouden, schrijven de onderzoekers.

J. Watt e.a., Identifying older adults at risk of harm following elective surgery: a systematic review and meta-analysis. BMC Medicine 201816:2; https://doi.org/10.1186/s12916-017-0986-2

Relevant? Zonder donaties kan dit bulletin niet bestaan. Maak € 25 over op rek. IBAN NL 35 INGB 0678 0553 86 t.n.v. Stichting NAPC, Groesbeek. Dank!