‘Hypothyreoïdie bij ouderen niet altijd behandelenswaardig’

Van de mensen boven de 65 jaar heeft 8 tot 16 procent tekenen van subklinische hypothyreoïdie: bloedonderzoek geeft aan dat het thyroïdstimulerend hormoon (TSH) te hoog is, terwijl de vrije T4 (het deel van het totaal thytoxine in het serum dat niet aan dragereiwitten is verbonden) een normale waarde heeft. Dit is eerder in verband gebracht met verschillende symptomen en chronische ziekten, maar er is geen bewijs dat toediening van levothyroxine zin heeft. Recent onderzoek laat zien dat dit geen effect heeft op symptomen en andere klinisch relevante uitkomsten.

Een internationale groep onderzoekers onderzocht bij 737 patiënten met subklinische hypothyreoïdie of toediening effect had op symptomen van hypothyreoïdie. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 74 jaar.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het toedienen van levothyroxine bij ouderen met subklinische hypothyreoïdie niet beter werkt dan placebo om symptomen te verlichten. De huidige NHG-Standaard Schildklieraandoeningen beveelt aan om subklinische hypothyreoïdie in principe niet te behandelen. Alleen bij aanhoudende klachten en een TSH hoger dan 6 mU/l kan de huisarts een proefbehandeling overwegen. Dit onderzoek laat zien dat deze aanbeveling terecht zeer terughoudend is en misschien nog terughoudender kan.

D.J. Scott et al, Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism. N. Engl. J/ Med 2017;376(2):2534-44.