Pijn niet zeldzaam 
in verpleeghuis

Pijn is alles behalve een zeldzaam symptoom bij gevorderde dementie. Janine van Kooten et al deden onderzoek naar het voorkomen van pijn, type pijn en de farmacologische behandeling in Nederlandse verpleeghuizen en de samenhang met type en stadium van dementie. In totaal waren 199 patiënten in diverse stadia van dementie in de studie betrokken.

De onderzoekers vonden op de MOBID-2 Pijn Schaal een prevalentie van pijn van 43 procent. Ondanks regelmatig toegediende pijnstillers leed bij benadering een derde van de patiënten met pijnklachten matige tot ernstige pijn.

Er werd geen verschil gevonden tussen typen dementie, maar patiënten met verder gevorderde dementie ervoeren vaker pijn dan patiënten bij wie de ziekte minder ver was voortgeschreden. De prevalentie van door de patiënt zelf aangegeven pijn was significant groter bij vasculaire dementie, in vergelijking met Alzheimer en andere typen dementie. Nociceptieve pijn (pijn veroorzaakt door weefselbeschadiging) kwam het meest voor. Doorgaans werd ter verlichting paracetamol voorgeschreven.

J. van Kooten et al, Prevalence of Pain in Nursing Home Residents: The Role of Dementia Stage and Dementia Subtypes. J Am Med Dir Assoc. 2017 Jun 1;18(6):522-527. doi: 10.1016/j.jamda.2016.12.078.